top of page

訂購商品,付款後5-14個工作天到門巿 (如遇缺貨,全數退款)

Birkin 25 | 3Q Rose Sakura | PHW | Swift

Birkin 25 | 3Q Rose Sakura | PHW | Swift

HK$165,000.00Price

Birkin 25 
3Q Rose Sakura 櫻花粉
Palladium Hardware | Swift
D Stamp

bottom of page